Nowiusieńka instalacja elektryczna…

Dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w wysokości 9710 PLN na zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania działań statutowych organizacji udało nam się wyposażyć działkę w kempingowe rozdzielnice elektryczne wraz z zabezpieczeniami oraz wyposażyć nasza wiatę szkoleniową w niezbędną instalację elektryczną. Zrealizowane zadanie na pewno umożliwi nam realizowanie kolejnych zaplanowanych celów statutowych naszego stowarzyszenia. Dziękujemy! #niw #narodowyinstytutwolnosci