Adres Stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE INICJATYW BIESZCZADZKICH „PRZEŁĄCZENIE”
Dwernik 37,
38-713 Lutowiska,
Tel: +48 505 415 219, +48 501 654 678
e-mail: biuro@bieszczadzka.org
https://www.facebook.com/przelaczeniebieszczady

Numer konta: mBank SA 85 1140 2004 0000 3502 8113 2233

KRS: 0000889113, SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
NIP 6891236344, REGON 388432894,