Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich Przełączenie to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju regionu bieszczadzkiego. Celem stowarzyszenia jest pobudzenie aktywności społecznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

Działania stowarzyszenia skupiają się na różnych obszarach, takich jak edukacja ekologiczna, promocja turystyki zrównoważonej, ochrona przyrody, rozwój przedsiębiorczości czy organizacja działań kulturalnych. Członkowie stowarzyszenia regularnie prowadzą kampanie informacyjne na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przez wiele lat działalności stowarzyszenie zdobyło dużą doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz regionu bieszczadzkiego. Ich inicjatywy przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój są obecnie bardzo ważnymi tematami, a Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich Przełączenie jest liderem działań na rzecz ich propagowania w regionie bieszczadzkim.