„Dolina Sanu” – przygotowanie przestrzeni szkoleniowo warsztowej z funkcją rekreacyjno wypoczynkową.

Projekt „Dolina Sanu” jest częścią szerzej zakrojonego pomysłu jaki zrodził się w 2020 roku w głowach kilkoro przyjaciół a zarazem miłośników Bieszczadów. Obejmuje on stworzenie miejsca służącego spotkaniom, oraz integracji mieszkańców Dwernika i okolic. Powstająca wiata turystyczna będzie przestrzenią o charakterze szkoleniowo-warsztatowo-eventowym, z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, służącą w przyszłości również jako zaplecze pola namiotowego. Stanowić będzie także główne miejsce rozwoju stowarzyszenia. Wykonawcami inicjatywy są członkowie stowarzyszenia oraz okoliczni mieszkańcy (wolontariusze).

Już 11 listopada ofcjalnie zainaugurujemy działalność organizacji. Warsztaty przyrodnicze, tkackie oraz bębniarskie odbędą się pod nową wiatą w miejscowości Dwernik, będącą pierwszym etapem tworzenia pola namiotowego. Warsztaty przeznaczone będą dla miłośników przyrody, muzyki i rękodzielnictwa – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Podczas imprezy każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z nauką gry na popularnych „bongosach”, wziąć udział w nauce tkania makram oraz poznać ciekawostki dotyczące fascynującej przyrody Bieszczadów.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”. Budowa wiaty została wsparta dotacją w wysokości 9000 PLN a łączna wartość projektu to ponad 25000 PLN