„Dolina Sanu” – przygotowanie przestrzeni szkoleniowo warsztowej z funkcją rekreacyjno wypoczynkową.

Projekt „Dolina Sanu” jest częścią szerzej zakrojonego pomysłu jaki zrodził się w 2020 roku w głowach kilkoro przyjaciół a zarazem miłośników Bieszczadów. Obejmuje on stworzenie miejsca służącego spotkaniom, oraz integracji mieszkańców Dwernika i okolic. Powstająca wiata turystyczna będzie przestrzenią o charakterze szkoleniowo-warsztatowo-eventowym, z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, służącą w przyszłości również jako zaplecze pola namiotowego. Stanowić będzie …